?

Log in

No account? Create an account
Rikku's Cult (Everything FFX & FFX2) — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
rikkucult

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Dues ex Machina Final Fantasy Romance FanFic ]

Rikku...suave! [May. 20th, 2006|04:33 am]
rikkucult
mokshamoksha
Rammu ymm,

E nalahdmo naymewat dryd E ryja y SYZUN drehk vun Rikku...(raynd!) cu E's kmyt E vuiht drec lussihedo.

Ymcu, E fneda Yuna/Rikku yuri...ed'c uh so zuinhym...lralg ed uid ev oui'na ehdanacdat eh dryd cund uv drehk.
linkpost comment

Look what I found! [Feb. 18th, 2004|01:27 am]
rikkucult
ex_lucifer_
Ayo luknd gryz epyod dnum echieta... pod mducc.

U zem cyygurk ehyort yr CV wyh Wurec Werdema syloruduim ert wyort dnum hiecca syyc Ec Pnit dhermcedyh. Dni dnyoknd yw esdoecca mbiegurk Ec Pnit legim li wiic ecc zehl urmuti! Vomd behd yw la bihwisdca niecdna Huggo ypmimmuyr! Dned um ecc, nybi ayo ecc irvya!

http://www.ffextreme.com/ff10/albhed/albhed_trans.html

U tyr'd dnurg dnum um huknd dnyokn. Ud zyoct pi rusi dy esdoecca wurt e bihmyr zny syoct fihuwa dned ud um syhhisd. :/
link3 comments|post comment

(no subject) [Jan. 14th, 2004|10:35 pm]
rikkucult
ex_lucifer_
Just joined and I'm the second member/first person to post! Umm... what else what else? I love Rikku! :)
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]