?

Log in

No account? Create an account
Look what I found! - Rikku's Cult (Everything FFX & FFX2) [entries|archive|friends|userinfo]
rikkucult

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Dues ex Machina Final Fantasy Romance FanFic ]

Look what I found! [Feb. 18th, 2004|01:27 am]
rikkucult
rikkucult
[ex_lucifer_]
Ayo luknd gryz epyod dnum echieta... pod mducc.

U zem cyygurk ehyort yr CV wyh Wurec Werdema syloruduim ert wyort dnum hiecca syyc Ec Pnit dhermcedyh. Dni dnyoknd yw esdoecca mbiegurk Ec Pnit legim li wiic ecc zehl urmuti! Vomd behd yw la bihwisdca niecdna Huggo ypmimmuyr! Dned um ecc, nybi ayo ecc irvya!

http://www.ffextreme.com/ff10/albhed/albhed_trans.html

U tyr'd dnurg dnum um huknd dnyokn. Ud zyoct pi rusi dy esdoecca wurt e bihmyr zny syoct fihuwa dned ud um syhhisd. :/
linkReply

Comments:
(Deleted comment)
From: ex_lucifer_
2004-02-18 04:46 pm (UTC)
It's Al Bhed!
Messed up Al Bhed... lol.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: ahrinavara
2004-07-02 07:50 pm (UTC)

Dnyhcmydun

Facusa! Drec sygac drehkc cu silr aycean huf, oy?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: nymphonomicon
2004-10-11 06:59 pm (UTC)
E mega drec uha paddan, ed tuach\'d lid dra vencd maddan uvv ouin cahdahlac. Druikr, drana ec cusa csymm bnupmas fedr ybucdnubrac...

http://www.j-maxx.net/abtrans/trans.php

Ruf tu E zueh?
(Reply) (Thread)